TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH.

Tầm Nhìn


Chung tay xây dựng PAC Việt Nam  trở thành “nơi hội tụ” các sản phẩm tuyệt vời trong công nghiệp  và tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời tạo dựng hệ thống làm việc hiệu quả, mang lại sự thành công cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhân viên và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

Sứ Mệnh

 Xây dựng Công ty PAC Việt Nam hùng mạnh dựa trên nguồn lực con người, nền tảng công nghệ trong công nghiệp, năng lực quản lý vượt trội, tinh thần làm việc nghiêm túc, sức sáng tạo và cái tiến không ngừng.

– Làm chủ công nghệ công nghiệp tiên tiến đặc biệt ngành dụng cụ cơ khí, tạo dựng xu hướng sử dụng công nghệ công nghiệp mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Fanpage
Workstaion Hệ thống kẹp nhanh Xpent Tools trolley Dịch vụ mài phủ Giao hàng

Hỗ trợ trực tuyến
Support Online 24/7
Support- Sales
Kyocera Hoffmann 3M WIDIA HPMT SEGAWA Boelherit yt haedong osg City tool nine9 yestool Forbes Zhengzhou FUNIK Lenox tenryuu DAIYAC rego-fix bliz manyo witte OSBORN klingspor kb